วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยการนำของรองชาติชาย กันกา รองผอ.สพป.แพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกประเมินโครงการรักการอ่านในชุดโรงเรียนขนาดกลาง ได้ออกประเมินโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร โรงเรียนดังกล่าวได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมรักการอ่านตั้งแต่ระดับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวนักเรียน

 

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

 

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

 

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

 

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

 

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF